7.1 Latar Belakang Idea Negara Merdeka

 • 1938 – Kesatuan Melayu Melaka
 • 1945 – Parti Kebangsaan Melayu Melaya
 • 1946 – Angkatan Pemuda Insaf / Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak / Pergerakan Pemuda Melayu / United Malays National Organisation / Parti Kebangsaan Melayu Labuan / Malayan Indian Congress
 • 1947 – Hizbul Muslimin
 • 1949 – Malayan Chinese Association
 • 1951 – Parti Islam Se-Tanah Melayu / Independence of Malayan Party (IMP)

7.2 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

 • kemerdekaan hanya akan diberi apabila kerjasama antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India diwujudkan
 • Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
  • Communities Liaison Committee (CLC) yang menghimpunkan pemimpin utama.
  • Objektif penubuhan CLC:
   • Mengkaji hubungan kaum secara mendalam.
   • Membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya adil.
   • Mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk.
  • Moto CLC ialah “Kesamaan dan Keadilan untuk Penduduk Tanah Melayu”.
 • Peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
  • Politik – persediaan ke arah berkerajaan sendiri.
   • Persediaan ke arah berkerajaan sendiri.
  • Kedudukan Istimewa Orang Melayu
  • Kedudukan Ekonomi Orang Melayu
  • Kewarganegaraan Bukan Melayu
  • Pendidikan

7.3 Sistem Ahli

 • dekolonisasi (langkah persediaan berkerajaan sendiri).
 • Dato’ Onn Jaafar → meminta menambah peluang pentadbiran kerana kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan.

Pembentukan Sistem Ahli

 • Sistem Ahli bermaksud sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu.
 • Tiga portfolio kekal di bawah pentadbiran British:
  • Hal Ehwal Ekonomi
  • Perumahan dan Kerja Raya
  • Perindustrian dan Perhubungan Sosial

Ciri-ciri Sistem Ahli

 • Ahli bertaraf “Menteri” dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang kandungi jabatan dan agensi kerajaan.
 • Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-raja.
 • Bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya dan dibentang dalam MPP.
 • Diletakkan dibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi.
 • Satu sistem kabinet bayangan terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat.

Kepentingan Sistem Ahli

 • melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri.
 • pendedahan untuk belajar mentadbir dan terajui kerajaan menjelang kemerdekaan.
 • Proses memupuk perpaduan kaum – pemimpin gabungan daripada pelbagai kaum.
 • mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu.

7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan

 • sekolah vernakular (sekolah yang gunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar) Melayu, Cina dan Tamil disamping sekolah aliran agama dan sekolah Inggeris
 • Laporan Barnes 1951
  • Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
  • Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
 • Laporan Fenn-Wu 1951
  • Sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan.
  • Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan Tanah Melayu
 • Ordinan Pelajaran 1952
  • Mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
  • Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah.
  • Sekolah menengah gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar
 • Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah 1955
  • Memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah.
  • Titik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
  • Wujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur
 • Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956
  • Sekolah Umum (rendah) menggunakan Bahasa Melayu.
  • Sekolah Jenis Umum (rendah) menggunakan sama ada Bahasa Inggeris, Bahasa Cina atau Bahasa Tamil.
  • Bahahsa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib.
  • Sekolah Menengah Kebangsaan menggunakan Bahasa Melayu sebagai pengantar, manakala Bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran

7.5 Penubuhan Parti Politik

 • 1940-an
  • Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)
  • Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS)
  • Angkatan Pemuda Insaf (API)
  • Pergerakan Pemuda Melayu (PPM)
  • United Malays National Organisation (UMNO)
  • Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML)
  • Malayan Indian Congress (MIC)
  • Barisan Pemuda (BARIP)
  • Barisan Pemuda Sarawak (BPS)
  • Malayan Chinese Association (MCA)
 • 1950-an
  • Independence of Malayan Party (IMP)
  • Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS)
  • People’s Progressive Party (PPP)
  • Parti Negara
 • Kerjasama Politik ke Arah Kemerdekaan
  • Pakatan PUTERA-AMCJA – • Pimpinan Dr. Burhanuddin al-Helmi dan Tan Cheng Lock
  • Persidangan Kebangsaan – abungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu
  • Konvensyen Kebangsaan – Penganjur, UMNO (Tunku Abdul Rahman) – MCA (Tan Cheng Lock)
0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Notes & Cheat Sheet  in Your Email

[mc4wp_form id="517"]

We Promise Not to Send Spam:)